1. Akcja promocyjna trwa od 07.11.2016 r. do 31.12.2016 r.
 2. Akcją objęte są następujące myjki do okien marki Kärcher:
  WV 2, WV 2 Plus, WV 2 Premium, WV 5 Plus, WV 5 Premium, WV 5 Plus – zestaw non stop, WV 5 Premium – zestaw non stop, WV Classic, WV Classic Premium, WV 50 Plus, WV 71 Plus
 3. Uczestnik Akcji, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów zawartych w Regulaminie Akcji, ma prawo do odzyskania kosztów nabycia myjki do okien Kärcher, gdy po domowym testowaniu urządzenie nie spełni jego oczekiwań.
 4. Aby odzyskać koszty nabycia myjki Kärcher, która nie spełniła oczekiwań nabywcy, należy wysłać lub osobiście dostarczyć:
  - urządzenie objęte akcją w oryginalnym opakowaniu,
  - dowód zakupu urządzenia,
  - wypełnione i podpisane oświadczenie odstąpienia od zakupu.
  na adres:
  Agencja Reklamowa A1
  ul. Grzybowska 4 lok. 138
  00-131 Warszawa (z dopiskiem „Kupuj. Testuj. Daj się zaskoczyć Kärcher”)
 5. Uczestnik Akcji zobowiązany jest wysłać urządzenie przesyłką poleconą lub pocztą kurierską na własny koszt.
 6. Uczestnik Akcji może oddać urządzenie, o ile było ono używane zgodnie z jego instrukcją obsługi.
 7. Uczestnik Akcji może oddać tylko jedno zakupione w Akcji urządzenie.
 8. Urządzenie uszkodzone z winy użytkownika nie może zostać zwrócone.
 9. Organizator w ciągu 60 dni od daty otrzymania urządzenia wpłaci równowartość ceny jego nabycia brutto, wskazaną w dowodzie zakupu (nie wyższą niż wskazana w pkt. 3.9 Regulaminu), na podany przez Uczestnika Akcji numer rachunku bankowego. Z chwilą wypłaty równowartości ceny nabycia urządzenia brutto prawo własności zwróconego urządzenia przechodzi na Organizatora.
wróć do strony głównej
Infolinia:
664 728 995*
Od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-17.00
*opłata zgodna z taryfą operatora.
Agencja Reklamowa A1
ul. Grzybowska 4 lok. 138
00-131 Warszawa
z dopiskiem:
"Kupuj. Testuj. Daj się zaskoczyć Kärcher"